De match

DE MATCH

Het uitgangspunt is dat wij zorgen voor een kwalitatief goed en uitgebreid netwerk in de branche waarin wij werkzaam zijn. Wij streven naar dé match tussen organisatie en personeel om het gestelde doel te realiseren. Door het duidelijk in kaart brengen van het karakter van werkzoekenden en van de organisatie brengen wij de perfecte match tot stand.

Voor ViaJou is het wervingstraject een continue proces. Voortdurend willen wij kandidaten en bedrijven spreken om goede werkgevers en talenten alvast in beeld te hebben. Uiteindelijk zijn wij niet op zoek naar een goede werkgever of een goede kandidaat, maar naar de beste match!